chinese

Ni Wa Wa

posted on 07 Nov 2010 16:36 by llo-oll in chinese
 
 
 
 
เนื้อร้องค่ะ
 
泥娃娃
Ní wáwa
泥娃娃
Ní wáwa
一个泥娃娃
Yīgè ní wáwa
她有那鼻子 也有那眉毛
Tā yǒu nà bízi yěyǒu nà méimáo
眼睛不会眨
Yǎnjīng bù huì zhǎ

泥娃娃
Ní wáwa
泥娃娃
Ní wáwa
一个泥娃娃
Yīgè ní wáwa
她有那鼻子 也有那眉毛
Tā yǒu nà bízi yěyǒu nà méimáo
嘴巴不说话
Zuǐ bā bu shuōhuà

她是个假娃娃
Tā shìgè jiǎ wáwa
不是个真娃娃
Bùshì gè zhēn wáwa
她没有亲爱的爸爸
Tā méiyǒu qīnài de bà ba
也没有妈妈
 Yě méiyǒu māmā

泥娃娃
Ní wáwa
泥娃娃
 Ní wáwa
一个泥娃娃
Yīgè ní wáwa
我做她爸爸
Wǒ zuò tā bà ba
也做她妈妈
Yě zuò tā māmā
永远爱着她
Yǒngyuǎn ài zhe tā
 
คำศัพท์
 
娃娃 wáwa      ตุ๊กตาที่มีรูปร่างเป็นเด็กเล็กๆ
鼻子 bízi          จมูก
眉毛 méimáo   คิ้ว
眼睛 Yǎnjīng    (ดวง)ตา
会     huì          สามารถ
眨     zhǎ          กระพริบตา
嘴     Zuǐ          ปาก

edit @ 7 Nov 2010 17:10:18 by llo-oll

คำบอกเวลาในภาษาจีน

posted on 26 Sep 2010 09:45 by llo-oll in chinese

คำบอกเวลาในภาษาจีนค่ะ

 

早上        zăoshàng (จ่าวซ่าง) ตอนเช้า  06.00-08.59น.

上午        shàngwŭ (ซ่างอู่)    ช่วงสาย   09.00-11.59น.

中午        zhōngwŭ (จงอู่)      ตอนเที่ยง 12.00-12.59น.

下午        xiàwŭ   (เซี่ยอู่)       ตอนบ่าย 13.00-17.59น.

晚上        wănshàng(หว่านซ่าง)  ตอนเย็น  18.00-23.59น.

午夜        wŭyè        (อู่เย่)   เที่ยงคืน 24.00-24.59น.

凌晨       língchén   (หลิงเฉิน)      ตี     01.00-05.59น. 

 

สำหรับเพื่อนๆที่สนใจอยากเรียนรู้ภาษาจีนเพิ่มเติม เราขอแนะนำเว็บ

http://www.jiewfudao.com/ ค่ะ ลองเข้าไปดูนะคะ เว็บนี้ดีจริงๆค่ะ

edit @ 9 Oct 2010 15:54:21 by llo-oll

เรียนภาษาจีน

posted on 18 May 2010 16:43 by llo-oll in chinese

คิดว่าคงจะมีหลายๆคนที่อยากเรียนรู้ภาษาจีนด้วยตัวเอง llo ก็เป็นหนึ่งในนั้น วันนี้จึงมาแบ่งปันเว็บที่มีประโยชน์ต่อการเรียนรู้ภาษาจีนค่ะ

1. http://thai.cri.cn/learnchinese/index.html

เว็บแรกนี้ เป็นเว็บที่สอนภาษาจีนพื้นฐาน มีการรวบรวมคำศัพท์แต่ละบท ซึ่งจะบอกขั้นตอนการเขียน เสียงอ่าน และคำแปลไว้อย่างชัดเจนค่ะ มีการ์ตูนสั้นๆ เป็นตัวอย่างบทสนทนา และยังมีคำอธิบายการใช้ภาษา ซึ่งอธิบายไว้ละเอียดดีค่ะ ลองเข้าไปดูกันนะคะ

2. http://zhongtai.org/

สำหรับเว็บนี้ llo ใช้บ่อยมากค่ะ เป็นเว็บแปลภาษา จีน-ไทย ไทย-จีน บอกรายละเอียดของแต่ละคำครบดีค่ะ เช่น ตัวเต็ม ตัวย่อ pinyin และความหมายค่ะ

edit @ 18 May 2010 17:00:28 by llo-oll