FOOTBALL VS SOCCER
 
ก่อนหน้านี้เราเคบสับสนนะ เคยได้ยิน football กับ soccer แล้วมันคือกีฬาเดียวกันป่าวหว่า
แล้วอันไหนคือ American English อันไหนคือ British English
 
พอเรามาอเมริกาแล้วกระจ่างเลย
สรุปง่ายๆ.......
 
ทุกที่ทั่วโลกเรียกฟุตบอลว่า "Football"
ยกเว้น ที่อเมริกา เรียกฟุตบอลว่า "soccer"
เพราะว่าคนอเมริกามี American football (ในหนังที่แบบ คนเป็นสิบวิ่งชนกันแล้วแย่งลูกบอลอะ)
เพราะฉะนั้นเวลาคนอเมริกาพูดว่า football เค้าหมายถึง อเมริกันฟุตบอล
 

Comment

Comment:

Tweet