หมากขุม นุ๊ก หนุก

posted on 30 Dec 2010 08:59 by llo-oll in etc
 
หมากขุม
 
ใครเคยเล่นหมากขุมบ้าง?
เราเคยเล่นตอนเด็กๆ ช๊อบชอบ จำได้ว่ามันสนุกมาก
จะหาเล่นก็ไม่รู้ว่าชื่ออะไร เพิ่งจะมารู้วันนี้ว่าชื่อ หมากขุม
 
หมากขุม
 
อุปกรณ์ในการเล่น
๑). รางหมากขุม เป็นรูปเรือทำจากไม้ มีหลุมเรียงเป็น ๒ แถว
ด้านละ ๗ หลุม เรียกหลุมว่า เมือง หลุมที่อยู่ปลายสุดทั้งสองข้าง
เป็นหลุมใหญ่ เรียกว่า หัวเมือง
๒) ลูกหมาก นิยมใช้ลูกสวดเป็นลูกหมาก ใส่ลูกหมากหลุมละ ๗ ลูก
๓) ผู้เล่นมี ๒ คน

วิธีการเล่น
๑) ผู้เล่นนั่งคนละข้างกับรางหมากขุม แต่ละคนใส่ลูกหมากหลุมละ ๗ ลูก
ทั้ง ๗ หลุม ส่วนหลุมหัวเมืองไม่ต้องใส่ให้เว้นว่างไว้
 
หมากขุม
 
๒) การเดินหมาก ผู้เล่นจะเริ่มเดินพร้อมกันทั้ง ๒ ฝ่าย เรียกว่า แข่งเมือง
โดยหยิบลูกหมากจากหลุมเมืองของตนหลุมใดก็ได้ แต่ส่วนใหญ่จะหยิบ
หลุมสุดท้ายของฝ่ายตนเอง เพราะคำนวนว่าเม็ดสุดท้ายจะถึงหัวเมือง
ของตนพอดี การเดินหมากจะเดินจากขวาไปซ้าย โดยใส่ลูกหมากลงในหลุม
ถัดจากหลุมเมืองที่หยิบลูกหมากขึ้นมาเดิน ใส่ลูกหมากหลุมละ ๑ เม็ด
รวมทั้งใส่หลุมหัวเมืองฝ่ายตนเอง แล้ววนไปใส่หลุมของฝ่ายตรงกันข้าม
ยกเว้นหลุมหัวเมือง เมื่อเดินลูกหมากเม็ดสุดท้ายใส่ในหลุม ให้หยิบลูกหมาก
ทั้งหมดในหลุมนั้นขึ้นมาเดินหมากต่อไป โดยใส่ในหลุมถัดไป เล่นเดินหมาก
อย่างนี้จนลูกหมากเม็ดสุดท้ายหมดลงในหลุมที่เป็นหลุมว่าง ถือว่าหมากตาย
ถ้าเดินหมากตายในหลุมเมืองของฝ่ายตรงข้ามก็ถือว่าสิ้นสุดการเดินหมาก แต่ถ้า
ตาย ในหลุมเมืองฝ่ายตนเอง ให้ผู้เล่นกินหมากหลุมเมืองซึ่งอยู่ตรงข้ามกับหลุม
ที่เราเดินหมากมาตาย โดยควักลูกหมากทั้งหมดในหลุมไปไว้ในหลุมหัวเมืองของ
ฝ่ายตน เรียกว่ากินแทน เล่นอย่างนี้จนหลุมเมืองของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหมดลูกหมาก
เดินต่อไปไม่ได้ ลูกหมากทั้งหมดจะไปรวมอยู่ในหลุมหัวเมืองของทั้ง ๒ ฝ่าย
จึงเริ่มเล่นรอบใหม่ต่อไป
 
หมากขุม
 
๓) การเดินหมากรอบสอง ผู้เล่นจะผลัดกันเดินทีละคน ทำเช่นเดียวกับการเดิน
รอบแรก นำลูกหมากจากหลุมหัวเมืองฝ่ายตนเองใส่ลงในหลุม ๆ ละ ๗ ลูก
ในฝ่ายของตนเอง คราวนี้แต่ละฝ่ายจะมีลูกหมากไม่เท่ากัน ฝ่ายที่มีลูกหมาก
มากกว่าจะเป็นผู้เดินหมากก่อน ฝ่ายที่มีลูกหมากน้อยกว่าจะใส่ไม่ครบทุกหลุม
หลุมใดมีไม่ครบให้นำลูกหมากที่เหลือไปใส่ในหลุมหัวเมืองฝ่ายตน หลุมใด
ไม่มีลูกหมากเรียกว่า เมืองหม้าย ตามปกติหลุมเมืองหม้ายจะปล่อยไว้หลุมปลายแถว
หลุมเมืองหม้ายจะไม่ใส่ลูกหมาก ถ้าฝ่ายใดใส่จะถูกริบเป็นของฝ่ายตรงกันข้าม
ในกากรเล่นจะเล่นจนฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหมดลูกหมากเดินต่อไปไม่ได้และจะนับเมือง
หม้าย ใครมีจำนวนเมืองหม้ายมากกว่าฝ่ายนั้นเป็นฝ่ายแพ้
 
คำศัพท์ที่ใช้ในการเล่นหมากขุม
1. แจกหมาก คือ การนำลูกหมากขุมใส่ลงในขุมให้ครบตามจำนวนขุมละเจ็ดลูก
2. เดินหมาก คือ การหยอดลูกหมากขุมลงในแต่ละขุม
3. กุก คือ การควบลูกหมากขุมที่มีเพียงลูกเดียวในขุมหลังเข้าด้วยกันกับขุมหน้า
แล้วเดินหมากต่อไป
4. เป็นม่าย คือ เมื่อจบรอบการเล่น ฝ่ายใดไม่มีลูกสำหรับแจกหมากลงในขุม
จำนวนกี่ขุมเรียกว่าเป็นม่ายเท่านั้นขุม เช่น เป็นม่าย 1 ขุม เป็นม่าย 2 ขุม
5. ตาย คือ การเดินหมากสิ้นสุดลงในขุมว่าง
6. คอขาด คือ การที่ฝ่ายหนึ่งสามารถเดินหมากขุม
จนอีกฝ่ายหนึ่งเหลือลูกหมากขุมไม่ถึง 7 ลูก หรือไม่มีเหลือเลย
 
เกมนี้สนุกมากเลย ใครไม่เคยเล่น ลองไปหาเล่นดูนะคะ
 
พอดีไปเจอเกมนึงมาค่ะ คล้ายๆหมากขุม
เผื่อจะแก้เซงได้บ้าง ชื่อ mancala fs5
ลองหาใน app store ดูนะคะ เกมนี้ฟรีด้วยค่ะ
 
 
ขอบคุณข้อมูลจาก
http://www.ku.ac.th/e-magazine/september47/know/kum.html
http://www.trangzone.com/prapenee_detail.php?ID=60edit @ 30 Dec 2010 09:28:06 by llo-oll

Comment

Comment:

Tweet

I know this website provides quality based content and other material, is there any other website which gives these data in quality?

#6 By I know this website provides quality based content and other material, is there any other website which gives these data in quality? (93.118.74.75|93.118.74.75) on 2014-11-29 14:38

หมากขุม เห็นเเล้วน่าเล่นดีครับ สวัสดีปีใหม่นะครับ big smile Hot!

#1 By i'am-toontoon on 2010-12-31 21:34