Ni Wa Wa

posted on 07 Nov 2010 16:36 by llo-oll in chinese
 
 
 
 
เนื้อร้องค่ะ
 
泥娃娃
Ní wáwa
泥娃娃
Ní wáwa
一个泥娃娃
Yīgè ní wáwa
她有那鼻子 也有那眉毛
Tā yǒu nà bízi yěyǒu nà méimáo
眼睛不会眨
Yǎnjīng bù huì zhǎ

泥娃娃
Ní wáwa
泥娃娃
Ní wáwa
一个泥娃娃
Yīgè ní wáwa
她有那鼻子 也有那眉毛
Tā yǒu nà bízi yěyǒu nà méimáo
嘴巴不说话
Zuǐ bā bu shuōhuà

她是个假娃娃
Tā shìgè jiǎ wáwa
不是个真娃娃
Bùshì gè zhēn wáwa
她没有亲爱的爸爸
Tā méiyǒu qīnài de bà ba
也没有妈妈
 Yě méiyǒu māmā

泥娃娃
Ní wáwa
泥娃娃
 Ní wáwa
一个泥娃娃
Yīgè ní wáwa
我做她爸爸
Wǒ zuò tā bà ba
也做她妈妈
Yě zuò tā māmā
永远爱着她
Yǒngyuǎn ài zhe tā
 
คำศัพท์
 
娃娃 wáwa      ตุ๊กตาที่มีรูปร่างเป็นเด็กเล็กๆ
鼻子 bízi          จมูก
眉毛 méimáo   คิ้ว
眼睛 Yǎnjīng    (ดวง)ตา
会     huì          สามารถ
眨     zhǎ          กระพริบตา
嘴     Zuǐ          ปาก

edit @ 7 Nov 2010 17:10:18 by llo-oll

Comment

Comment:

Tweet

ชะ...ศัพท์ที่แปลไม่ออกมีมากกว่าศัพท์ที่ให้
อา...ห่างหายจากภาษาจีนมานานเกินไปแล้วสิเรา
เพลงน่ารักดีครับbig smile

#2 By araignee on 2010-11-07 17:40

น่ารักจังเลย วา วา วา อิอิ Hot! Hot!

#1 By มันเผา on 2010-11-07 17:26